10 Temmuz 2015

Kadim Çiçek "Gül"

Gül solup da bahçesi harap olduktan sonra, gülün kokusunu nerden duyabiliriz? Gülsuyundan dediler.” Mesnevi Cilt 1,677

  Günümüzde sadece bir süs bitkisi olarak kullanılan gül, insan belleğinde “sevgi ve güzelliğin” sembolü olarak yer alır. Dünya üzerinde insanın binlerce yıllık tarihinden bahsedilirken gül, taşların üzerine 60-70 milyon yıllık imzalar bırakmıştır. Moleküler biyologlara göre ise gülün yaşı, 200 milyon yıldır. Anavatanı Orta Asya olup, 5000 yıl önceki kil tabletlerinde adı geçmektedir.

7 Temmuz 2015

Kuantum ve Tasavvuf

Klasik fizik bakış açısının temelinde batıda “Aydınlanma Dönemi” olarak bilinen bir dönemde geliştirilmiş olan ilkeler yatmaktadır. Kuantum kuramı bu ilkeleri çürütmüş ve onların birer varsayım olduklarını ortaya koymuştur. Esas itibariyle 4 tane varsayım vardır. Bunlar Nesnellik, Yerellik, İndirgeyicilik ve Pozitiflik varsayımlarıdır.

2 Temmuz 2015

İç Gözlem

Zaman duyumu her birimize kişisel zaman olarak etki ederken birlikte yaşamanın getirdiği ortak zaman duyumuna da yol açıyor. 2015 yılının ilk yarısını tamamladık. Kişisel ve ortak zamanlarımızda geçen bu süre değişik düşünce biçimlerine açık olmamızı gerektiren bir arayış dönemi olarak kendisini gösteriyor.